08 March 2010

So I got these new wheels

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

17X8 +11 3pc Gotti's